Loading…

Frivillige søges

I forbindelse med etablering af de tidligere omtalte projekter i Krejsel Skov (bygning af shelter, bålplads, borde/bænke, skiltning og parkeringsplads), håber vi på opbakning af virkelystne folk fra Moltrup og Bjerning. Tilskuddet fra Tips- og Lottomidlerne er nemlig betinget af at arbejdet udføres af frivillige. Dvs. at jo større del af arbejdet, der udføres af frivillig arbejdskraft, des større andel af det maksimale tilskud kan vi få.

Så snart der er er etableret en arbejdsgruppe, kan arbejdet gå i gang.
Interesserede kan henvende sig til en af nedenstående:
Jens Christian N. Jensen, tlf. 2175 8688
Ernst W. Hofmann, tlf. 7456 6491
Knud Fink Isaksen, tlf. 7453 5450

Vi håber desuden på stor opbakning omkring etableringen af den nye "Krejsel Jagtforening", der gerne skulle blive en realitet ved starten af 2011.

 - Knud Isaksen.