Loading…

Krejsel skov

I samarbejde med Hede Danmark har Moltrup og Bjerning menighedsråd udarbejdet planer og en projektbeskrivelse for ”Friluftsaktiviteter og natur – og kulturformidling i Krejsel skov”

Projektbeskrivelsen er indsendt til ”Friluftsrådet, tipsafdelingen” vedlagt en ansøgning om tilskud hertil. Er vi heldige og kommer i betragtning, får vi måske halvdelen af udgifterne refunderet af Tips- og Lottomidlerne.

Formålet med projektet er at gøre Krejsel skov mere tilgængelig og brugbar for lokalbefolkningen, herunder børnehaver, skoler, cykelturister og lignende, samt alm. skovgæster og naturinteresserede, der ynder at bruge primitive overnatningspladser. Formålet er også at udbrede kulturhistorien, der er knyttet til skoven og lokalområdet, herunder bl.a. historien omkring Krejsel Voldsted.

 

I praksis vil det udmønte sig ved:

•          Udbygning af vej – og stisystemet.

•          Synliggørelse af voldstedet ved udtynding.

•          Etablering af P-plads

•          Etablering af en primitiv lejerplads, ved det åbne areal før skoven, med shelter (overnatningsly).

•          I forbindelse med overnatningspladsen etableres bålplads.

•          På udvalgte pladser i skoven, primært ved lysninger opsættes bænke.

•          Der udarbejdes informationskort og vandretursfolder.

•          Opsætning af informationstavler og kasser til folderne.

 

Det er planen at opsætning af folder-kasser, informationstavler, grillplads, borde og bænke, og shelter (saml selv) gennemføres ved frivillig lokal arbejdskraft. - Så ved i det!

Desuden forventes projektet udført i et samarbejdes med Hede Danmark, Kommunens ”grønne korps” samt Slesvisk Vognsamling.

 

Skulle det ske, at vi ikke får tilskud, ser vi på sagen med nye øjne. Så ender det vel med en tillempet udgave af ovenstående. Vi får se.

 

I øvrigt vil vi forslå, at I besøger skoven. Noget er der nemlig allerede gjort, bl.a. er det åbne areal inden skoven tyndet ud, og de fritstående træer, der står tilbage er opstammede. Meget indbydende plads. Det er her den primitive lejerplads skal etableres.

 

Til at arbejde med projektet er nedsat et udvalg som består af:

 

Ernst Hofmann, Jens Chr. N. JensenKnud Isaksen.