Loading…

Byggegrunde i Moltrup Sogn Offentlige

Bramdrup
5502

Der er p.t. ikke flere parcelhusgrunde, men vi har et areal til tæt/lav (rækkehusbebyggelse/dobbelthuse) boligbyggeri m.m. til salg.

Arealet er beliggende Bramdrup Bygade (matr.nr. 994a, Bramdrup, Moltrup) af ejendommen matr.nr. 225 m.fl. Bramdrup, Moltrup.

Arealet, der overtages samlet udgør ca. 4.661 m2, heraf vej 654 m2, der med respekt af lokalplanen kan opdeles i flere grunde, mindstekravet er 300 m2.

Arealet ligger i landzone og byggeriet kræver landzonetilladelse.

Grunden, der er under udstykning, er ikke byggemodnet. Grunden/arealet sælges til 50 kr./m2 og køber afholder samtlige omkostninger til eksterne og intern byggemodning inkl. udstyknings- og registreringsudgifterne til skødet samt udgifterne til advokat m.m.

På arealet er der placeret en kloakledning (spilde- og regnvandsledning), der er placeret ved det nordlige og østlige skel. Der er tinglyst servitut herom på grunden.