Loading…

Sti-system mellem Bramdrup og Moltrup

Stisystem

 

 Det er vedtaget at der i Moltrup Sogn, skal etableres en legeplads, bålplads, værested, beliggende ved sportspladsen, da denne er ca. midt i sognet.

For at Bramdrups borgere, specielt børn og ældre, kan komme sikker til og fra denne, er det vigtigt, at der snarrest etableres en gang, cykelsti mellem Bramdrup og sportspladsen. Denne sti prøver vi at fortsætte helt hen Moltrup Bygade.

Trafikgruppen er pt. i gang med at beregne hvad en sådan sti ca. vil koste. Trafikgruppen er ligeledes i gang med, at forhøre sig ved de berørte lodsejere, om muligheden for jord til dette projekt.

En sådan sti vil også komme den cyklende trafik til gode, der forventes at opstå i forbindelse med Bestseller..

 

Mvh.

 

Trafikgruppen i Moltrup Sogn