Loading…

Moltrup Sogneforening inviterer til Borgerbudgetteringsmøde

torsdag den 18. august 2016 kl. 19.00

i MIF’s klubhus, Møllesvinget 58.

Økonomiudvalget i Haderslev Kommune har besluttet at gennemføre borgerbudgettering i kommunens landdistrikter og har afsat 700.000 kr. til uddeling, hvoraf Moltrup Sogn kan prioritere omkring 25-27.000 af dem til lokale projekter.

Det betyder at de landdistrikter der er interesseret i at deltage får tildelt et beløb fra kommunens landdistriktspulje, som må bruges efter egne ønsker. Det eneste krav er at alle borgere i lokalsamfundet har mulighed for at involvere sig, komme med projektforslag og deltage i afstemningen om hvilke projekter der skal gennemføres.

Kom og vær med til at bestemme hvad vi skal bruge ca. kr. 25.000 til i Moltrup Sogn. Du/I skal foreslå ting der kan gøre Moltrup Sogn til et endnu bedre sted – det kan være noget der skaber mere samhørighed, noget der forskønner sognet eller noget der giver oplevelser.

På dette første møde vil vi fortælle om hvordan det kommer til at foregå. Hvis du/I allerede har en idé til noget pengene kan bruges til, er det godt. Ellers er mødet det sted hvor du/I kan få ideer sammen med andre der møder op.

På mødet kan I aftale at gå sammen om en af de forskellige ting der bliver forslået.

Aktiviteter for gennemførelsen:

August Borgerforeningerne holder lokale informationsmøder for borgerne vedr. gennemførelsen af borgerbudgettering
August-september Borgerne idéudvikler (4 uger)
Oktober Afstemning
November Opsamling på forløbet (behandles i Økonomiudvalget 12/12)

Mød op til mødet den 18. august 2016 og vær med til at bestemme hvad ”dine penge” skal bruges til.

 

 
   

 

På gensyn!

Moltrup Sogneforening