Loading…

Kong Valdemar Sejr´s Kongsgård

Arkæologer er næsten 100 procent sikre på, at de har fundet spor af den gård, som kong Valdemar Sejr boede på, når han var i Haderslev og omegn. Den ligger på den grund ved Bramdrup, hvor tekstilkoncernen Bestseller skal bygge et logistikcenter.

bestseller-hus-fra-middelalderen
Overalt i området har arkæologerne fundet spor af middelalderbebyggelse fra 1100- og 1200-tallet, og til denne bebyggelse hører en gård, der har haft meget kraftige stolper.

Derfor vurderer arkæologerne, at bygningen må have været i to etager, og at den har hørt til den kongsgård, der er omtalt i Valdemar Sejrs jordebog fra 1231.

I alt har museets folk fundet bebyggelser fra tre perioder. Der er fundet en lille jernalderlandsby på syv gårde fra år 100 efter Kristi fødsel samt en jernalderlandsby fra omkring år 300 efter Kristi med tre-fire gårde, hvoraf den ene må have tilhørt stormanden, da hovedbygningen har været over 30 meter lang.

Til en jernalderlandsby hørte en smedje, og på Bestseller-grunden er der fundet to smedjer samt to hytter til at udvide jernet og endelig ovne, som jernalder-danskerne også har anvendt til at udvinde jern i.
Ovnene er under tag, hvilket er uhyre sjældent og kun set en enkelt, andet sted i Danmark.

66 perler og rav har arkæologerne også fundet.

Et lille vandhul tæt på stormandens gård har fungeret som områdets offermose, og dette hul er blevet tømt for jord.

Perlerne var smidt i offermosen i sin tid, og da de næsten er umulige af få op ved hjælp af skovl og grave-ske, har arkæologerne i stedet møjsommeligt fyldt 94 store sække med tung, lerholdig jord.

 

Kilde:

JV